วิดีโอออนดีมาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    TOP 10
1. คิดไทยพูดอังกฤษ
2. จำอวดหน้าม่าน ๑-๕
3. การประชุม ทรคท. ครั้งที่ 3/2559 ตอนที่ 1
4. ก้าวแรกกับภาษาญีป่น
5. TOEIC Listening
6. เดี่ยวไมโครโฟน 6 ตูดหมึก
7. สุข ทุกข์ อยู่ที่เราคิด
8. Shortcut for speaking thai
9. 
10. Chariots of Fire เกียรติยศแห่งชัยชนะ
    ประเภททรัพยากร
1.  ภาพยนตร์ต่างประเทศ (AV CDT)
2.  บทเรียนภาษาต่างประเทศ (CDL)
3.  สารคดีทั่วไป(CDE)
4.  ภาพยนตร์ไทย (CDTThai )
5.  ภาพยนตร์ออสก้า (CDTOSCAR)
    User Online
กำลังใช้งานอยู่ : 2 คน


รายการทรัพยากรใหม่


   
ภาพยนตร์ไทย (CDTThai )
จำนวน : 20 รายการ
ผู้เข้าชม : 270 ท่าน

   
ภาพยนตร์ออสก้า (CDTOSCAR)
จำนวน : 69 รายการ
ผู้เข้าชม : 87 ท่าน

   
ภาพยนตร์ต่างประเทศ (AV CDT)
จำนวน : 160 รายการ
ผู้เข้าชม : 471 ท่าน

   
บทเรียนภาษาต่างประเทศ (CDL)
จำนวน : 65 รายการ
ผู้เข้าชม : 456 ท่าน

   
สารคดีทั่วไป(CDE)
จำนวน : 308 รายการ
ผู้เข้าชม : 326 ท่าน

   
สารคดีเกษตร (CDA)
จำนวน : 155 รายการ
ผู้เข้าชม : 77 ท่าน

   
ทอล์คโชว์ (Talk Show)
จำนวน : 9 รายการ
ผู้เข้าชม : 35 ท่าน

   
สารคดีพระพุทธเจ้า (Buddha)
จำนวน : 55 รายการ
ผู้เข้าชม : 21 ท่าน

   
Maejo University
จำนวน : 3 รายการ
ผู้เข้าชม : 75 ท่าน
วิดีโอออนดีมาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้